Odgovor na upit o ukupnim isplatama po pojedinim odvjetničkim društvima

PODNOSITELJ ZAHTJEVA:
HRVOJE ŠIMIĆ, ZAGREB, Bleiweisova 27  OIB:45735250142

tel 01 5807888, gsm 091 4611113  email: destilerija@gmail.com

broj 17-1320/17-13-170

 

Lučka uprava Ploče

Trg kralja Tomislava 21

20340 Ploče

 

predmet: Zahtjev za pristup informacijama

Podaci koji su važni za prepoznavanje informacije: Poznato da je za potrebe zastupanja pred sudovima i javnim bilježnicima naslov može koristi usluge zastupanja odvjetničkih društava/odvjetničkih ureda/odvjetnika te sa time u svezi se plaćaju određeni troškovi

Stoga molim sljedeću informaciju o ukupnim isplatama po pojedinim odvjetničkim društvima/odvjetničkim uredima/odvjetnicima po polugodištima u razdoblju od 01.siječnja 2012 godine do 01 svibnja 2017 godine ukoliko je moguće u priloženoj tablici, a svakako da navedete podatke o isplatama za pet najvećih odvjetničkih društava/odvjetničkim uredima/odvjetnicima po polugodištima u razdoblju od 01.siječnja 2012 godine do 01 svibnja 2017 godine kojima su i u kojem iznosu plaćene usluge zastupanja. Informaciju možete dostaviti poštom na gornju adresu ili emailom.  Prilikom davanja informacije molim naznačiti da se odgovarate na zahtjev broj 17-13/_170.

Naziv  odvjetničkih društava/odvjetničkih ureda/odvjetnika. Razdoblje
2012 2013 2014 2015 2016 2017 ukupno

 

Isto tako ako naslov smatra da je jednostavnije umjesto popunjavati gornju tablicu po ovom zahtjevu za pristup informacijama, molim omogućiti pristup onoj dokumentaciji tj preslike iz koje proizlaze podaci koje tražim zahtjevom za pristup informacijama, odnosno presliku više postojećih informacija, odnosno dokumenata, iz kojih samostalno obradom bi došao do traženih informacija.

Ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta tijela javne vlasti, člankom 22. stavkom 1. točkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama je propisano da se rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu produžiti za 15 dana, računajući od dana kad je tijelo javne vlasti trebalo odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji. Stavkom 2. navedenog zakonskog članka je propisano da će tijelo javne vlasti o produženju rokova bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva, obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok produžen. Tijelo javne vlasti ima temeljem članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih pružanjem informacije te dostavom informacije, a sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije {„Narodne novine”, broj 12/14. i 15/14.) koje je donijela Povjerenica za informiranje RH.

Unaprijed zahvalan

PODNOSITELJ ZAHTJEVA:
HRVOJE ŠIMIĆ

U Zagrebu 23 svibnja 2017 godine

ODGOVOR:

 

Naziv  odvjetničkih društava/odvjetničkih ureda/odvjetnika. Razdoblje
2012 2013 2014 2015 2016 2017 ukupno
 Odvjetnik Đani Dedović   22.500,00

78.750,00

56.250,00

78.750,00

90.625,00

36.250,00

    363.125,00
Odvjetničko društvo Vukić, Jelušić       0

15.000,00

51.875,00

90.875,00

 4.312,50 162.062,50
 Odvjetnik Nora Matulić   0

24.625,00

        24.625,00
 Odvjetnik Nora Matulić 0

17.616,25

          17.616,25
 Odvj. Matulić Sumić&partneri          6.250,00 6.250,00

Odgovor na upit o završetku projekta “Ulaznog kompleksa”

Molim Vas da mi odgovorite kada se očekuje završetak ulaznog kompleksa u luku Ploče i koji su razlozi kašnjenja projekta?

S poštovanjem!

Ante Šunjić
Slobodna Dalmacija

 

Poštovani,

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, dostavljam tražene informacije.

Završetak građevinskih radova ulaznog kompleksa u luku Ploče se očekuje za 2 tjedna. Lučka uprava je istaknula zahtjev za naplatu penala za kašnjenje Izvođaču. Lučka uprava i Izvođač imaju različite stavove oko odgovornosti za kašnjenje, te je sukladno ugovoru o građenju ovog objekta, aktivirano tijelo za rješavanje sporova čija aktivnost je u tijeku.

Neovisno o završetku građevinskih radova , uporabna dozvola ovisi između ostalog i o završetku izgradnje i dobivanju uporabne dozvole za spojnu cestu i nadvožnjak, u ingerenciji HAC d.o.o.  što se očekuje početkom jeseni. Prema tome, čak i u slučaju da je Lučka uprava Ploče završila sve ugovorene građevinske radove, ulazni kompleks ne bi mogao biti u funkciji do ispunjavanja navedenih preduvjeta.

S poštovanjem,

Odgovor na upit o završetku projekta izgradnje terminala rasutih tereta

Poštovani,

S obzirom da je, prema Ugovoru o građenju za terminal rasutih tereta, 30. studenoga 2015. godine krajnji rok za završetak terminala, molim Vas da mi odgovorite hoće li radovi biti završeni u ugovorenom roku, a ako neće, kada se očekuje završetak?

S poštovanjem!

Ante Šunjić
Slobodna Dalmacija

Poštovani,

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, a vezano za vaš upit poslan 25.11.2015., želim vas izvijestiti da se planira završetak  svih ugovorenih kopnenih radova na Terminalu rasutih tereta do 20.12.2015.

Očekujemo da se određeni radovi manjeg obujma u maritimnom području zahvata odvijaju i nakon tog vremena.

Lijepi pozdrav

Odgovor na upit u svezi podataka o brodovima na kružnim putovanjima

Poštovana,
šaljem Vam upit u vezi podataka o brodovima na kružnim putovanjima, odnosno cruising turizmu u Lučkoj upravi Ploče. Za potrebe izrade diplomskog rada potrebni su mi podaci o broju ticanja brodova na kružnim putovanjima i o broju putnika na istima za razdoblje od 2005. do 2014. godine. S obzirom da navedeni podaci nisu dostupni na Vašim web stranicama, molila bih Vas da mi ih pošaljete na ovu mail adresu, ili ukoliko ovo pitanje nije u Vašoj domeni, da me uputite prema odgovornoj osobi.
Unaprijed hvala.

Srdačan pozdrav

Marija Jandras

Poštovana,

U prilogu dostavljam tražene podatke kojima raspolažemo, u slučaju dodatnih informacija slobodno se obratite.

Lijepi pozdrav

 

Odgovor na upit u svezi istraživanja podataka o lukama od posebnog interesa RH

UPIT

Poštovana,
lijepo Vas molim za pomoć. Istražujem podatke o lukama od osobitog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku te mi trebaju sljedeći tehnički podaci o lukama, pa tako i o luci Ploče:

 • ukupna površina luke
 • ukupna duljina obale
 • ukupna duljina vezova

broj terminala, posebno za putnički, posebno za teret
Podaci za putnički terminal : ukupna površina i duljina obale, broj vezova
Podaci za teretni: ukupna duljina terminala, površina ili duljina terminala

U nadi da ćete mi moći dostaviti što više potrebnih podataka, unaprijed zahvaljujem na pomoći.

S poštovanjem,

Doc. dr. sc. Helga Pavlić Skender
Ekonomski fakultet Rijeka
I. Filipovića 4
51000 Rijeka
tel. 051/355 137
e-mail: helga.pavlic.skender@efri.hr

ODGOVOR

Dobar dan gđo Helga,

Evo šaljem podatke koje ste tražili u slučaju dodatnih pitanja slobodno se obratite.

Površina Luke Ploče – 255,0 Ha
Duljina obale – 2.725,0 m1
Duljina vezova – 2.615,0 m1

Površina putničkog terminala – 9.300 m2
Duljina obale putničkog terminala 310,0 m

Teretni terminal se dijeli na više specijaliziranih terminala :

 • Pretovar generalnih tereta

Najznačajniji kapaciteti za pretovar generalnih tereta su:

 1. Skladište za pretovar južnog voća, posebno banana. Raspolaže sa dva skladišta ukupne površine 4.000 m2 sa rashladnim uređajima, koji omogućuju skladištenje, čuvanje I dozrijevanje južnog voća.
 2. Skladište površine 2.000 m2 raspolaže sa 4 rashladne komore za skladištenje dubokosmrznutih proizvoda, posebno meza.
 3. Terminal za drvo raspolaže sa zatvorenim skladištem površine 2.000 m2, natkritim skladištem površine 8.000 m2 te otvorenim skladišnim površinama od 60.000 m2 za skladištenje drvene građe.
 4. Zatvorena I otvorena skladišta za aluminij i željezo. Tvornice aluminija i željeznih (čeličnih) proizvoda iz Bosne i Hercegovine koriste skladišne kapacitete Luke Ploče za skladištenje i kasniji izvoz ovih proizvoda u prekomorske zemlje
 5. Otvorene skladišne površine za rasute terete. Skladištenje ovih tereta obavlja se na skladišnim površinama uz obalni pojas, a glavne vrste tereta su ugljen, boksit, koks, željezna ruda

 

 • Terminal za sipke tereta

Luka Ploče posjeduje podno skladište za skladištenje žitarica I ostalih sipkih prehrambenih roba. Ovo specijalizirano skladište ima kapacitet jednokratnog uskladištenja 45.000 t sipkih tereta, a opremljeno je sustavom transportnih traka za razne manipulacije robama kao brod – skladište I obratno, skladište – vagoni te skladište – pogon za uvrećavanje.

 • Terminal za glinicu

Silos za glinicu je čelični spremnik površine 800 m2, visine 22 m, a sam kapacitet jednokratnog uskladištenja iznosi 20.000 t. Spremnik sa pripadajućim transportnim sustavom čini tehnološku cjelinu, u kojoj se se obavljaju manipulacije istovara glinice iz vagona cisterni, te punjenje I pražnjenje spremnika.

 • Terminal za petrolkoks

Terminal za petrolkoks ima kapacitet jednokratnog uskladištenja od 10.000 t. Terminal je opremljen transportnim sustavom na principu transportnih traka za kontinuirano punjenje željezničkih vagona.

 • Terminal tekućih tereta

U Luci Ploče postoje dva terminal tekućih tereta: naftni terminali federacija jednokratnog kapaciteta 80.000 m3 te LPT terminal kapaciteta 34.000 m3.

 • Kontejnerski terminal

U Luci Ploče je 2010. godine izgrađen te pušten u promet Kontejnerski terminal. Kantejnerski terminal sastoji se od pristana za brodove dužine 280 m, gaza 13,5 m, RO-Ro rampe te skladišnih I manipulativnih površina. Ukupna površina terminal iznosi cca 42.000 m2 a godišnji kapacitet cca 60.000 TEU jedinica.

Srdačan pozdrav

Ana Mušan