Projekt Integracije, trgovine i transporta (ITT)

_____

Projekt Integracije, trgovine i transporta (ITT) dio je dugoročne strategije razvoja luke Ploče, koja ne planira samo razvoj na području tradicionalnih prekrcajnih usluga, već unapređuje cijeli poslovni sustav kojim će se, zbog visokog stupnja globalizirane proizvodnje i potrebe za dodatnim logističkim uslugama, luka Ploče prilagođavati novom poslovnom okruženju.
Naime, luka Ploče svojim prirodnim položajem ima tržišnu prednost, prema kojoj se velike investicije i razvojni projekti, poput Projekta ITT, prirodno nameću.  Cilj je da luka Ploče iz tradicionalne luke, kao mjesta sjecišta dvaju oblika prijevoza gdje se obavljaju usluge prekrcaja i skladištenja roba, izraste u luku koja će biti prepoznata kao centar za integriranu transportnu logističku platformu međunarodne trgovine, posebno one koja gravitira paneuropskom koridoru V.c, gdje luka Ploče predstavlja polaznu točku.
Aktivnosti na razvojnom projektu luke Ploče pod nazivom Projekt integracije trgovine i transporta (ITT), započele su 2005. godine, na temelju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske, Svjetske Banke te Europske banke za obnovu i razvoj. Projekt ITT je završen 2016. godine.
Lučka uprava Ploče je bila nositelj Projekta ITT i zadužena za dio kapitalnih infrastrukturnih ulaganja u luku Ploče, sve s ciljem jačanja konkurentnosti i tržišnog pozicioniranja luke Ploče. Procijenjena vrijednost početnog ulaganja u izgradnju infrastrukture iznosila je čak milijardu kuna, a sredstva su se osigurala iz više izvora. Najveći izvor financiranja bila je Svjetska banka s kreditima u iznosu 108,8 milijuna eura, Vlada Republike Hrvatske te sama Lučka uprava Ploče.
S obzirom da je svrha Projekta ITT povećavanje lučkih kapaciteta, učinkovitosti i kvalitete usluga s kojima se jača pozicija luke Ploče na tržištu robnog transporta (posebno onom koji će se vezati uz prometni pravac Koridora V.c), njime je obuhvaćeno više komponenti, odnosno podprojekata:

  • Kontejnerski terminal
  • Terminal rasutih tereta
  • Ulazni kompleks
  • Lučki informacijski sustav

 

 

Terminali se rade po principu javno-privatnog partnerstva, po kojemu nakon ulaganja Lučke uprave Ploče u infrastrukturu, koncesionar Luka Ploče d.d. ima obvezu ulaganja u prekrcajnu opremu s kojom terminali postaju operativni, te obvezu obavljanja djelatnosti.

Kontejnerski terminal završen je 2010. godine i u funkciji je od 2011. godine. Izgradnja infrastrukture Terminala za rasute terete završena je 2016. godine, a operacionalizacija se očekuje 2018. godine, nakon ugradnje opreme koju nabavlja koncesionar. Izgradnja Ulaznog kompleksa je završena, a puštanje u funkciju planira se nakon dobivanja uporabne dozvole, krajem 2017. godine.

 

Uz navedeno, Projekt ITT uključivao je još brojne infrastrukturne radove među kojima se mogu izdvojiti:

  • Izgradnja zaštitne građevine Zone 4 (điga)
  • Rekonstrukcija glavne lučke ceste br. 1
  • Rekonstrukcija lučke ceste br. C1-B
  • Izgradnja sustava oborinske odvodnje

Realizacijom ove kapitalne investicije, stvaraju se svi preduvjeti za razvoj luke Ploče kao jednog od najvećeg prometnog, industrijskog i trgovačkog središta u ovom dijelu Europe.

Skip to content