Ulazni terminal

_____

Izgradnja Ulaznog terminala nametnula se kao potreba u svrhu razvijanja konkurentnosti luke Ploče. Osim suvremenog prostora, novi Ulazni kompleks podrazumijeva adekvatnu opremu i informatičke kapacitete koji će omogućiti ubrzavanje i optimiziranje poslovnih procesa svih sudionika lučke zajednice.

Ujedno, povezat će sve značajne poslovne čimbenike lučkog poslovanja jer će na jednom mjestu biti smješteni svi subjekti uključeni u poslovni proces: Lučka uprava Ploče, špediteri, kontrolne kuće, policija, carina itd.

Za Ulazni terminal predviđena je i vrhunska tehnološka opremljenost, u skladu s potrebama najznačajnijih europskih poslovnih subjekata i zahtjevima neophodnih za uspostavu Schengenskog režima u lukama od osobitoga (međunarodnog) gospodarskog interesa. Vrijednost same gradnje iznosila je preko 85 milijuna kuna.

Skip to content