Za manje infrastrukturne podprojekte u sklopu ITT projekta (izgradnja zaštitne građevine Zone 4 (điga), rekonstrukcija glavne lučke ceste br. 1, uređenje lučke ceste br. C1-B i površina P1, P2 i P8, dogradnja sustava oborinske odvodnje luke Ploče) Lučka uprava Ploče izradila je Plan upravljanja okolišem u kojeg su ugrađene mjere zaštite okoliša kojih se dužan pridržavati izvođač za vrijeme izvođenja radova.

 

Skip to content