JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU DONACIJAI /SPONZORSTAVA U 2020. GODINI
  1. Uvjeti javnog poziva

 

Pravo sudjelovanja na javnom pozivu za dodjelu donacija/sponzorstva Lučke uprave Ploče imaju registrirane udruge, klubovi, ostale neprofitne organizacije.

Prijavljeni projekti moraju se odnositi na aktivnosti koje se provode u 2020. godini.

 

  1. Glavni kriteriji za dodjelu donacija i sponzorstava po kategorijama

 

  1. Mladi, obrazovanje i znanost

Izvrsnost – natprosječan uspjeh u školi/na fakultetu, osvojene nagrade, objavljeni radovi

Inovativnost – projekti koji na inovativan način pomažu razvoju djece i mladih te razvoju znanosti

  1. Očuvanje kulturne, povijesne i tradicijske baštine te očuvanje okoliša

Originalnost i kvaliteta projekta

Doprinos očuvanju kulturne, povijesne i tradicijske baštine kraja,te očuvanju tradicije u pomorskom I lučkom obilježavanju važnih datuma i događaja.

  1. Humanitarni projekti (zdravstvo, socijalna skrb, ljudska prava)

Značenje projekta za pomoć određenoj skupini u društvu

Podizanje razine svijesti šire javnosti o poteškoćama s kojima se susreću tražitelji sredstava

  1. Sport

Rezultati primjereni veličini i mogućnostima kluba/pojedinca; osvojene nagrade

Doprinos promicanju kulture sporta i zdravog življenja među djecom i mladima

 

III. Pravila dostave zahtjeva

 

Svi zainteresirani imaju pravo dostaviti zahtjev za dodjelu donacije/sponzorstva samo s jednim projektom.

Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt mogu iznositi najviše 10.000 kuna.

Odobrena sredstva za sponzoriranje pojedinog prijavljenog projekta mogu iznositi najviše 50.000 kuna.

Za sve veće iznose potrebna je suglasnost Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče, nakon koje ravnatelj donosi Odluku o prihvaćanju zahtjeva za donaciju/sponzorstvo.

Podnositelje zahtjeva koji su stekli pravo na sponzorstvo Lučke uprave Ploče pozvat će se na potpisivanje ugovora o sponzorstvu.

Popis odobrenih donacija/sponzorstva objavit će se na web stranici Lučke uprave Ploče.

 

  1. Završne odredbe

 

Zahtjevi se dostavljaju isključivo na prijavnici, koja je sastavni dio ovog javnog poziva. Obrazac prijavnice objavljen je na web stranici Lučke uprave Ploče. www.ppa.hr.
Prijave za dodjelu donacije/sponzorstva dostavljaju se preporučenom poštom na adresu:

Lučka uprava Ploče, Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče,

s naznakom

„Za javni poziv za dodjelu donacija / sponzorstva Lučke uprave Ploče u 2020. godini“

ili se predaju osobno na istoj adresi u Službu protokola.

Ovaj javni pozi za podnošenje zahtjeva za donaciju/sponzorstvo otvoren je do iskorištenja sredstava planiranih za ovu stavku unutar Financijskog plana LUP za 2020. godinu.

Skip to content