I. JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU DONACIJAI I SPONZORSTAVA U 2019. GODINI

I. Uvjeti natječaja

 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu donacija Lučke uprave Ploče imaju registrirane udruge, klubovi i organizacije sa sjedištem u Gradu Ploče i okolnim mjestima.

Prijavljeni projekti moraju se odnositi na aktivnosti koje se provode u 2019. godini.

 

II. Glavni kriteriji za dodjelu donacija i sponzorstava po kategorijama

 

  1. Mladi, obrazovanje i znanost

Izvrsnost – natprosječan uspjeh u školi/na fakultetu, osvojene nagrade, objavljeni radovi

Inovativnost – projekti koji na inovativan način pomažu razvoju djece i mladih te razvoju znanosti

  1. Očuvanje kulturne, povijesne i tradicijske baštine te očuvanje okoliša

Originalnost i kvaliteta projekta

Doprinos očuvanju kulturne, povijesne i tradicijske baštine kraja,te očuvanju tradicije u pomorskom I lučkom obilježavanju važnih datuma i događaja.

  1. Humanitarni projekti (zdravstvo, socijalna skrb, ljudska prava)

Značenje projekta za pomoć određenoj skupini u društvu

Podizanje razine svijesti šire javnosti o poteškoćama s kojima se susreću tražitelji sredstava

  1. Sport

Rezultati primjereni veličini i mogućnostima kluba/pojedinca; osvojene nagrade

Doprinos promicanju kulture sporta i zdravog življenja među djecom i mladima

 

III. Pravila natječaja

 

Svi zainteresirani imaju pravo natjecati se samo s jednim projektom.

Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt mogu iznositi najviše 10.000 kuna.

Odobrena sredstva za sponzoriranje pojedinog prijavljenog projekta mogu iznositi najviše 50.000 kuna.

Za sve veće iznose potrebna je suglasnost Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče, nakon koje ravnatelj/ica donosi Odluku o prihvaćanju zahtjeva za donaciju/sponzorstvo.
Pojedinačne iznose dodjeljenih sredstava Povjerenstvo daje prijedlog ovisno o kvaliteti pristiglih prijava, a konačnu odluku donosi ravnatelj/ica Odlukom.

Podnositelje molbi koji su stekli pravo na donaciju Lučke uprave Ploče pozvat će na potpisivanje

ugovora o donaciji ili sponzorstvu, te rezultate natječaja objaviti na svojoj web stranici i u medijima.

 

IV. Završne odredbe

Molbe se dostavljaju isključivo na prijavnici za natječaj, koja je sastavni dio ovog natječaja. Obrazac prijavnice objavljen je na web stranici Lučke uprave Ploče. www.ppa.hr.
Prijave za dodjelu donacije dostavljaju se preporučenom poštom na adresu:

Lučka uprava Ploče, Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče,

s naznakom

„Za javni natječaj za dodjelu donacija / sponzorstva Lučke uprave Ploče u 2018. godini“

ili se predaju osobno na istoj adresi u Službu protokola.

Prvi rok natječaja je otvoren do 30.06. 2019. godine. Iznos osiguranih sredstava na raspolaganju je 50 000 kn.