U Rijeci Održan drugi partnerski sastanak projekta CHARGE

Partneri na projektu CHARGE, čiji je voditelj talijanski RAM (Rete Autostrade Mediteranee), održali su u Rijeci drugi partnerski sastanak. Nakon teambuilding večere, održan je sastanak na kojem su voditelji radnih paketa izvijestili partnere o trenutnom stanju i napretku. Također dogovoreni su budući koraci i rokovi dostave pojedinih aktivnosti u sklopu projekta.

Projekt CHARGE će kroz 18 mjeseci kapitalizirati dobivene rezultate projekta CARICA, s ciljem promicanja učinkovitih i održivih investicija za infrastrukturni razvoj luka i logističkih centara, kroz izradu integriranih akcijskih planova i financijskih planova na temelju predviđenih prometnih tokova.

Projekt je sufinanciran iz programa Interreg Italija-Hrvatska, a ukupni proračun iznosi 965.615,00 EUR.

Na projektu sudjeluju partneri iz Italije Rete Autostrade Mediterranee (RAM), Central Adriatic Sea Ports Authority, North Adriatic Sea Port Authority, Southern Adriatic Sea Port Authority te partneri iz Hrvatske Klaster intermodalnog prijevoza (KIP), Lučka uprava Ploče, Lučka uprava Split, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Ukupno trajanje projekta je do 30.06.2019. godine.

IDA domaćin sastanka 8 partnera projekta TRANSPOGOOD

TRANSPOGOOD  (TRANSPORT OF GOODS PLATFORM) projekt je koji povezuje osam partnera iz Hrvatske i Italije koji 18 mjeseci rade na unaprjeđenju kvalitete, sigurnosti i ekološke održivosti pomorskog i obalnog transporta.
Ovaj je projekt vrijedan 1,2 milijuna eura i financira se iz prekograničnog programa Italija-Hrvatska. Trenutno se predstavnici partnerskih organizacija nalaze na sastanku projektnih partnera u Istarskoj razvojnoj agenciji u Puli i predstavljaju do sad ostvarene rezultate, ali i svoje planove za daljnji rad na projektu.
Projekt promovira multimodalnost i korištenje održivih načina prijevoza dobara, što je od velike važnosti za Italiju i Hrvatsku i odnose između ovih dviju zemalja povezanih morem i pomorskim trgovinskim putovima.
Hrvatski partneri na projektu uz IDA-u  jesu Klaster intermodalnog prijevoza kao nositelj, Lučka uprava Ploče, Lučka uprava Zadar, a iz Italije  Consorzio Formazione Logistica Intermodale – CFLI, Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. del Veneto – Unioncamere del Veneto , Agenzia di Sviluppo,  Azienda Speciale della Camera di Commercio di Chietti te Elevate.

PRVI TANKER U LUCI PLOČE NAKON OŠTEĆENJA TANKERSKOG VEZA

Jutros, 06. studenoga 2018. godine je u luku Ploče na tankerski vez u kanalu „Vlaška“ uplovio  tanker „SEPEN“ sa 3500 m3 naftnih derivata. To je prvi tanker koji je privezan na tankerskom vezu nakon što je izvršena privremena obnova veza koji  je u mjesecu kolovozu ove godine značajno oštećen uslijed udara tankera „STI POPLAR“, zbog čega je promet naftnih derivata preko luke Ploče bio u potpunosti obustavljen. Lučka uprava koja skrbi o lučkoj infrastrukturi odmah je nakon oštećenja tankerskog veza poduzela sve potrebne aktivnosti kako bi se što prije sanirala nastala šteta i ponovo uspostavio promet tekućih tereta preko luke Ploče. U tom smislu sa građevinskom tvrtkom „POMGRAD INŽENJERING“ d.o.o. iz Splita ugovorena je obnova pretakačke platforme i uklanjanje urušene betonske utvrdice što podrazumijeva prvu fazu obnove oštećenog veza. Prva faza završena je u roku, a vrijednost izvršenih radova kreće se oko 4,6 milijuna kuna.

Druga faza obnove tankerskog veza koja podrazumijeva izgradnju potpuno nove privezne utvdice započeti će za otprilike mjesec dana nakon što se provede postupak javne nabave i potpiše ugovor o gradnji. Predviđa se da će radovi na izgradnji nove utvrdice trajati otprilike 100 dana te se vrijednost radova procjenjuje na oko 6 milijuna kuna. U razdoblju do potpune obnove tankerskog veza  uspostavljen je privremeni režim plovidbe kanalom „Vlaška“ i korištenja veza što podrazumijeva određena ograničenja u smislu veličine brodova kao i dodatne mjere sigurnosti plovidbe.

ZAPOČELI RADOVI NA OBNOVI OŠTEĆENOG TANKERSKOG VEZA

Dana 10.rujna 2018. godine započeli su radovi na obnovi oštećenog tankerskog veza u luci Ploče. Oštećenje tankerskog veza nastalo je kao posljedica snažnog udara tankera „STI POPLAR“ prilikom manevre privezivanja dana 05.kolovoza 2018. godine. Nadležna Lučka kapetanija izdala je zabranu korištenja predmetnog veza. Lučka uprava Ploče koja skrbi o lučkoj infrastrukturi od dana kada je nastao štetni događaj poduzela je brojne aktivnosti kako bi se predmetni vez što prije stavio u funkciju.

Nakon početnog sagledavanja nastale štete i izrade elaborata od strane ovlaštenog inženjera, bilo je potrebno osigurati financijska sredstva za obnovu veza, provesti žurni postupak javne nabave za obavljanje potrebnih radova. Također, ugovorena je izrada glavnog projekta potpune obnove oštećenog dijela tankerskog veza. Dana 04. rujna potpisani su ugovori o izvođenju radova sa trgovačkim društvom „POMGRAD INŽENJERING d.o.o.“ iz Splita. Ugovori se odnose na izvođenje radova na uklanjanju oštećenog dijela tankerskog veza, što podrazumijeva uklanjanje potonulog betonskog bloka, uklanjanje oštećenih pilota i pristupne platforme, dok se drugi ugovor odnosi na obnovu oštećene pretakačke platforme u smislu sanacije oštećenog pilota, obnovu dilatacijske rešetke, postavljanje odgovarajuće naprave za privez i bokobrana. Rok za izvođenje ugovorenih radova iznosi 40 dana za uklanjanje oštećenih dijelova odnosno 30 dana za obnovu oštećene platforme. Radovi će se odvijati paralelno, te se očekuje da će po završetku radova tankerski vez biti spreman za prihvat tankera kao privremeno rješenje do potpune obnove. Ukupna vrijednost ugovorenih radova za ovu fazu iznosi oko 4,5 milijuna kuna.

Potpuna obnova oštećenog tankerskog veza, uključujući izgradnju nove privezne utvrdice, obaviti će se nakon izrade glavnog projekta obnove, osiguranja potrebnih novčanih sredstava i provedbe postupka javne nabave, a procjena je da se sve to može obaviti u roku od šest mjeseci.

Hitne mjere sanacije terminala tekućih tereta u Luci Ploče

Na sjednici Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče odlučeno je da se po hitnom postupku krene u sanaciju početkom mjeseca oštećenog terminala za tekuće terete. Vijeće je otvorilo i dvije mogućnosti privremenog rješenja koje bi trajalo do završetaka sanacije.

U luci Ploče već 20 dana stanje je nepromijenjeno, terminal za tekuće terete još nije u funkciji, a tanker koji ga je oštetio i dalje je usidren ispred luke. Nafta – teret – još je na brodu.

No, ne može u luku, a spremnici većine distributera u luci gotovo su prazni.

Na sjednici upravnog vijeća Lučke uprave Ploče odlučeno je da se što prije krene u sanaciju terminala. “Primijenili smo mogućnost koju nam zakon otvara, a to je neposredno bez posebne objave provesti postupak javne nabave, što znači da će on biti proveden u toku idućega tjedna”, rekla je državna tajnica za more Maja Markovčić Kostelac.

A dok radovi budu trajali, moguće je privremeno rješenje na novom terminalu za rasuti teret.

“To znači da Luka Ploče treba izraditi tehnološki projekt rada privremeno na tom terminalu, pribaviti potrebne suglasnosti i da je stvoren okvir da bi tamo mogao funkcionirati terminal za tekuće terete”, ističe ravnatelj Lučke uprave Ploče Tomislav Batur.

Procjenjuje se da bi radovi na privremenom vezu za tankere mogli biti gotovi za dva mjeseca. I sadašnji, oštećeni terminal, pokušat će se osposobiti za privremeni prihvat manjih brodova.