Lučka uprava Ploče u svojoj strategiji namjerava iskoristiti sve potencijale natječaja Europske unije na način da kontinuirano prati natječaje, priprema projektne prijedloge, surađuje sa potencijalnim partnerima te pravovremeno dostavlja aplikacije. Dosadašnja iskustva na projektima mogu biti značajno uporište za kreiranje kvalitetne strategije prema nastojanjima da znatan dio financijskih sredstava dobije iz EU fondova. Područje logistike, informatičke povezanosti sa drugim lukama, poticanje korištenja pomorskog i željezničkog prijevoza u odnosu na cestovni, ekologija, sigurnost, energetska učinkovitost kroz korištenje alternativnih izvora energije… su područja gdje Lučka uprava Ploče može kreirati svoje prijedloge.

Lučka uprava bilježi iskustvo na projektima u okviru Programa IPA Adriatic Prekogranične suradnje.

APC projekt (www.apcwindow.eu) : Lučka uprava Ploče je u razdoblju 2012-2013 sudjelovala u Projektu zajedno sa lučkim upravama u Veneciji (Italija) i Igoumenitsa (Grčka) te znanstvenim ustanovama iz Grčke. Projekt je imao za cilj definirati i razviti prototip elektroničkog sučelja za razmjenu podataka između luka uključenih u Projekt. Lučka uprava Ploče je kroz projekt omogućila razmjenu podataka iz svog Lučkog informacijskog sustava (PCS-a) sa kompatibilnim sustavima lučkih uprava – partnera u Projektu.

INTERMODADRIA projekt (www.intermodadria.eu): Lučka uprava je u razdoblju 2012-2015 sudjelovala u Projektu zajedno sa partnerima na čelu s vodećim partnerom Regijom Marche iz Italije, lučkim upravama u Anconi i Bariju, Albanskim institutom prometa i crnogorskom lukom Bar. Ciljevi INTERMODADRIA projekta su bili unaprijeđenje kontejnerskih tokova između uključenih luka (Italije, Albanije, Crne Gore i Hrvatske), podržavanje infrastrukturnih investicija u povezivanju luka sa zaleđem, doprinos usklađivanju i razvoju pravne regulative te financijskih instrumenata koji doprinose intermodalnom prijevozu, doprinos povećanju atraktivnosti lučkih zanimanja te povećanju konkurentnost Short Sea Shipping-a i njegove integraciju u logističkom lancu.

U tijeku je implementacija još dva projekta u okviru Programa IPA Adriatic Prekogranične suradnje i to:

CARICA projekt: Projekt je zamišljen da u razdoblju svibanj-prosinac 2016. realizira planirane aktivnosti kao nastavak i kapitalizacija nedavno završenih projekata Intermodadria i Easyconnecting. Lučka uprava Ploče sudjeluje zajedno sa talijanskim partnerima logističkim centrom Marche, ITL, regijom Veneto, lučkom upravom Ancona, zatim crnogorskim partnerom „Luka Bar“, grčkom lučkom upravom Corfu te Fakultetom za promet i komunikacije iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina.

ADRISTARTER projekt: Projekt predstavlja nastavak aktivnosti iz nedavno završenog projekta Intermodadria. Lučka uprava Ploče sudjeluje zajedno sa regijama Abruzzo i Marche, logističkim centrom Marche, Inforrmest, komorom Chieti te zračnom lukom Mostar.