POMORSTVO

Glavna zadaća Lučke uprave Ploče je osigurati sigurno i učinkovito korištenje luke (pomorske luke Ploče i riječne luke Metković) od strane onih koji imaju pravo koristiti njezine kapacitete i ploviti njezinim ..

EKOLOGIJA

U skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i politikama Svjetske banke, za kontejnerski terminala i terminal rasutih tereta izrađena je studija utjecaja na okoliš i proveden je postupak procjene utjecaja zahvata .

KONCESIJE

Koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti, te ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju isključivo korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području.

Tomislav Batur imenovan novim ravnateljem Lučke uprave Ploče

Na sjednici održanoj u srijedu, Upravno vijeće Lučke uprave Ploče je nakon provedenog javnog natječaja jednoglasno donijelo Odluku o imenovanju dr.sc. Tomislava Batura za ravnatelja Lučke uprave Ploče za razdoblje 2017-2021. Odluka će postati pravovaljana...

ZNAČAJNA ULOGA LUKE PLOČE NA KORIDORU SREDNJI JADRAN – PODUNAVLJE

U palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu održan je pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar Kitarović međunarodni znanstveni skup pod nazivom „Valorizacija Intermodalnoga Logističkoga Koridora...

KATICA MARKOTA SRHOJ V.D. RAVNATELJICE LUČKE UPRAVE PLOČE

  Upravno vijeće Lučke uprave Ploče je na sjednici, temeljem zahtjeva dosadašnjega ravnatelja Svemira Zekulića, prihvatilo njegovo razješnjenje s dužnosti ravnatelja. Zekulić je tu dužnost obavljao od rujna 2015., a od sada će biti pomoćnik ravnatelja za poslove...

Godina završetka najvećeg razvojnog ciklusa u povijesti Luke Ploče

U 2016. godini završena je izgradnja infrastrukture Terminala rasutih tereta, a tijekom 2017. godine će se ugraditi potrebna prekrcajna oprema, čime će se znatno povećati lučki kapaciteti i unaprijediti stupanj zaštite okoliša na širem lučkom području. Za Lučku upravu...

U tijeku je javni natječaj prodaje dviju portalnih dizalica “GANZ”