POMORSTVO

Glavna zadaća Lučke uprave Ploče je osigurati sigurno i učinkovito korištenje luke (pomorske luke Ploče i riječne luke Metković) od strane onih koji imaju pravo koristiti njezine kapacitete i ploviti njezinim ..

Pročitajte više

EKOLOGIJA

U skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i politikama Svjetske banke, za kontejnerski terminala i terminal rasutih tereta izrađena je studija utjecaja na okoliš i proveden je postupak procjene utjecaja zahvata .

Pročitajte više

KONCESIJE

Koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti, te ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju isključivo korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području.

Pročitajte više
du_vjesnik_objava

Godina završetka najvećeg razvojnog ciklusa u povijesti Luke Ploče

U 2016. godini završena je izgradnja infrastrukture Terminala rasutih tereta, a tijekom 2017. godine će se ugraditi potrebna prekrcajna oprema, čime će se znatno povećati lučki kapaciteti i unaprijediti stupanj zaštite okoliša na širem lučkom području. Za Lučku upravu...
Pročitajte više

Predsjednik Vlade RH i ministri posjetili luku Ploče

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Zoran Milanović zajedno sa ministrima Borisom Lalovcem i Brankom Grčićem te zamjenikom ministra Zdenkom Antešićem, posjetili su luku Ploče kako bi se upoznali sa početkom radova na izgradnji spojne ceste od čvora Čeveljuša do...
Pročitajte više

Održana treća radionica za rješavanje prepreka i nedostataka na trans-europskom prometnom koridoru 5c

U organizaciji Lučke uprave Ploče i Svjetske banke, u Zagrebu je 30. rujna 2015. održana treća Radionica za rješavanje prepreka i nedostataka na trans-europskom prometnom koridoru Vc, s posebnim ciljem da se definiraju potrebne aktivnosti kako bi se podigla...
Pročitajte više

Imenovan novi ravnatelj Lučke uprave Ploče

Upravno vijeće Lučke uprave Ploče na svojoj 113. sjednici, održanoj dana 07.09.2015. godine, donijelo je Odluku o imenovanju Svemira Zekulića na dužnost ravnatelja Lučke uprave Ploče na period od četiri naredne godine. Ova Odluka je stupila na snagu nakon suglasnosti...
Pročitajte više